Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Artimiausi renginiai

Naujienos Spausdinti RSS

Vilniuje vykusiame forume aptarta švietimo apie Europos Sąjungą Lietuvoje situacija

Sukurta 2019.11.19 / Atnaujinta 2019.11.19 17:02
   Vilniuje vykusiame forume aptarta švietimo apie Europos Sąjungą Lietuvoje situacija
   Vilniuje vykusiame forume aptarta švietimo apie Europos Sąjungą Lietuvoje situacija
   Vilniuje vykusiame forume aptarta švietimo apie Europos Sąjungą Lietuvoje situacija
   Vilniuje vykusiame forume aptarta švietimo apie Europos Sąjungą Lietuvoje situacija
   Vilniuje vykusiame forume aptarta švietimo apie Europos Sąjungą Lietuvoje situacija

   Lapkričio 19 dieną Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko švietimo forumas, kuriame buvo aptarta dabartinė švietimo Europos Sąjungos (ES) klausimais Lietuvoje situacija, svarstyta, kaip sustiprinti europinį ugdymą ir švietimą Lietuvos mokyklose.

   „Svarbu ne tik suteikti galimybes moksleiviams ir jų mokytojams gauti žinių apie Europos Sąjungą ir Lietuvos veikimą joje, bet ir įgalinanti jaunus žmones būti aktyviais piliečiais, prisidedančiais prie pokyčių Europos Sąjungoje“, – teigė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

   Per pastaruosius metus šioje srityje pasiekta ženkli pažanga – atnaujinta mokymo apie ES metodika, organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams, atlikta profesionali analizė apie esamas formalaus ir neformalaus švietimo ES klausimais spragas.

   Forume dalyvavę švietimo ekspertai pabrėžė, kad būtina kelti mokytojų kvalifikaciją ES temomis, įgalinti ir motyvuoti mokyklas specializuotis ES klausimais, o ES temas integruoti į atskirų dalykų ugdymo programas. Nemažiau aktualus poreikis labiau stiprinti neformalų švietimą apie ES. Ekspertų teigimu, to galima pasiekti inicijuojant organizacijų, dirbančių ES klausimais, tinklo sukūrimą, o taip pat stipriau remti ir plėtoti neformalaus švietimo iniciatyvas.

   Tikimasi, jog susivienijus atsakingoms institucijoms bei ekspertams iš nevyriausybinio sektoriaus, šie tikslai bus pasiekti atnaujinant bendrojo ugdymo programų turinį, skiriant jose didesnį dėmesį europiniam kontekstui, o taip pat sukuriant ir susisteminant priemones mokytojams. Taip pat manoma, kad spragas padės užpildyti Užsienio reikalų ministerijos iniciatyva atnaujintas pedagogams skirtas mokymo apie ES rinkinys „Pažink Europą“.

   Forumą inicijavo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.