linas linkevicius.JPG

Užsienio reikalų ministras

Linas Linkevičius

Ministro darbotvarkė cv Twitter

Lietuvos ES politikos 2015-2020 m. strateginės kryptys

Sukurta 2015.06.22 / Atnaujinta 2017.10.17 10:45

Pagrindinės Lietuvos ES politikos iniciatyvos, kuriomis remiantis Vyriausybė formuoja Lietuvos poziciją ES nagrinėjamais klausimais:

  • Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2015-2020 m. strateginės kryptys „Auganti ir saugi Lietuva veiksmingoje Europos Sąjungoje“ – dokumentas, skirtas užtikrinti Lietuvos ES politikos nuoseklumą, palengvinti Lietuvos pozicijų derinimą tarp skirtingų institucijų, informuoti besidominčius Lietuvos ES politika. Strateginėse kryptyse atsižvelgta į Europos Komisijos prioritetus ir Europos Vadovų Tarybos suformuotą ES strateginę darbotvarkę. Jas parengė Vyriausybės Europos Sąjungos komisija, o 2015 m. birželio 22 d. strateginėms kryptims pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.