Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »

27 lutego na posiedzeniu rządu minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius przedstawił decyzję Konwencji Narodów Zjednoczonych o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Espoo) dotyczącą niezgodności działań Białorusi z Konwencją Espoo w sprawie elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Na początku lutego w Genewie na spotkaniu państw Konwencji Espoo, która jednoczy 44 kraje, podjęto decyzję potwierdzającą, iż Białoruś łamie Konwencję Espoo: niewłaściwie wybrała miejsce budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu.

Stosunki międzynarodowe »
N2.jpg

W dniach 13-14 lutego minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius uczestniczył w organizowanym wspólnie przez Stany Zjednoczone i Polskę spotkaniu ministerialnym „Pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie“ w Warszawie.

Stosunki międzynarodowe » NATO i bezpieczeństwo międzynarodowe »

Ankietowanie przeprowadzone na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) przez centrum badania opinii publicznej i rynku „Vilmorus” wykazało, że mieszkańcy Litwy politykę zagraniczną i dyplomację uznają za ważne czynniki zapewnienia bezpieczeństwa kraju i jego mieszkańców, zasadniczo popierają politykę zagraniczną prowadzoną przez organy władzy, opowiadają się za zacieśnieniem współpracy z krajami bałtyckimi oraz Polską, natomiast największe zagrożenie odczuwają ze strony Rosji.

Wiadomości ministerstwa »
Ukr2.jpg

15 stycznia litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius, który razem z kolegami z Estonii, Łotwy i Polski gościł na Ukrainie, podkreślił, że wspólnota zachodnia nie może pasywnie obserwować rosyjskich działań w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim.

Stosunki międzynarodowe »
Poland.jpg

9 stycznia w Warszawie Ambasador Litwy w Rzeczpospolitej Polskiej Eduardas Borisovas wręczył listy uwierzytelniające Prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie.

Stosunki dwustronne »
1.jpg

Podczas konferencji państw członkowskich Konwencji o zakazie broni chemicznej, która odbyła się w dniu 23 listopada w Hadze, z inicjatywy Litwy i Polski odbyła się dyskusja na temat broni chemicznej zatopionej w orzach.

Stosunki międzynarodowe »
Poland.jpg

11 listopada minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius złożył życzenia ministrowi spraw zagranicznych Polski Jackowi Czaputowiczowi z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
1.jpg

W Kownie, w gmachu rektoratu Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego, przy ul. K. Donelaičio 58, otwarta została długotrwała wystawa „Ku 100-leciu twórczej dyplomacji litewskiej” poświęcona stuleciu istnienia Litewskiej Służby Dyplomatycznej.

Dyplomacja historyczna i kulturalna »
41.jpg

W pożegnaniu z Šarūnasem Adomavičiusem, litewskim ambasadorem kończącym misję dyplomatyczną w Polsce, arcybiskup metropolita archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Andrzej Dzięga za istotny wkład w krzewienie chrześcijańskich wartości między narodami wręczył ambasadorowi nagrodę archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej „Krzyż za zasługi”.

 

Wiadomości placówek dyplomatycznych »
13.jpg

Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu Ambasadorowi w Rzeczypospolitej Polskiej Šarūnasowi Adomavičiusowi, kończącemu misję dyplomatyczną w Polsce, „za szczególne zasługi w krzewieniu współpracy między Polską a Litwą” wręczony został Krzyż Komandora Orderu Odrodzenia Polski.

Wiadomości placówek dyplomatycznych »
10.jpg

Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius wziął udział w dyskusji Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa (Warsaw security forum) nt. „Bezpieczeństwo w Europie: linie przełomowe na Wschodzie” w dniu 24 października, podczas której zachęcał wybranych partnerów wschodnich Europy do wspierania Europy i europejskich wartości.

Stosunki dwustronne »
14.jpg

W dniach 4-5 października w Birsztanach odbyło się tradycyjne coroczne spotkanie inteligencji oraz przedstawicieli ministerstw Litwy i Polski, którego uczestnicy omówili współpracę w regionie Morza Bałtyckiego, perspektywy wzajemnych stosunków, aktualności dotyczące polityki bezpieczeństwa oraz przyszłości UE.

Stosunki dwustronne »
2018-09-28-GP0010-MKSz-kons-pol-lit-003.jpg

Dnia 28 września wiceminister spraw zagranicznych Litwy Albinas Zananavičius złożył wizytę w Warszawie, gdzie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski  Konradem Szymańskim rozmawiał o negocjacjach ws. Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027, wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, projektach energetycznych realizowanych w regionie Morza Bałtyckiego, a także o innych bieżących sprawach z agendy unijnej.

Stosunki dwustronne » Unia Europejska »
10.jpg

13 września minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Polski Jackiem Czaputowiczem, który przyjechał do Wilna w sprawach służbowych.

Stosunki dwustronne »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości