Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS

Litwa dąży do wzmocnienia dialogu z Polską

Data utworzenia 2017.01.20 / Aktualizacja 2017.01.23 14:32
   Litwa dąży do wzmocnienia dialogu z Polską
   Litwa dąży do wzmocnienia dialogu z Polską
   Litwa dąży do wzmocnienia dialogu z Polską
   Litwa dąży do wzmocnienia dialogu z Polską

   Dn. 20 stycznia minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Linas Linkevičius na zaproszenie ministra spraw zagranicznych RP odwiedził Warszawę.

   „Polska jest jednym z najważniejszych partnerów strategicznych Litwy. Jesteśmy sąsiadami z doświadczeniem istnienia przez kilka wieków wspólnego państwa, sojusznikami w NATO i UE. Rozwój stosunków dwustronnych z Polską jest jednym z głównych priorytetów nowego Rządu. Jesteśmy gotowi do prowadzenia otwartego dialogu z Polską w każdej sprawie. Tylko szczera i otwarta rozmowa pozwoli nam rozwiązać kwestie ważne dla obu stron” – nadmienił szef litewskiej dyplomacji.

   Podczas dwustronnego spotkania z ministrem spraw zagranicznych RP Witoldem Waszczykowskim omówiono kwestie dwustronne, bezpieczeństwo w regionie, sytuację na Ukrainie, stosunki z Rosją, realizację polityki Partnerstwa Wschodniego, najważniejsze zagadnienia programu UE oraz projekty strategiczne z zakresu energetyki i transportu.

   Podczas spotkania L. Linkevičius nadmienił, że Litwa i Polska stworzyły solidną bazę instytucji dwustronnych, w oparciu o którą można rozwijać dialog we wszystkich sprawach. „Musimy to wykorzystać bardziej skutecznie, angażując wszystkie zainteresowane ministerstwa oraz inne instytucje rządowe” – twierdził minister spraw zagranicznych Litwy.

   Podczas rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Polski wiele uwagi poświęcono sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

   „Ze względu na obecną trudną do przewidzenia sytuację geopolityczną oraz agresywne zachowanie Rosji, współpraca Litwy i Polski nabiera jeszcze większego znaczenia. Litwa i Polska stykają się z podobnymi zagrożeniami wobec bezpieczeństwa i ogólnymi wyzwaniami, z uwagi na to aktywna współpraca w zakresie obrony i bezpieczeństwa naturalnie leży w interesie nas wszystkich. Jedziemy na tym samym wózku, dlatego musimy trzymać się razem” – twierdził L. Linkevičius.

   Podziękował on Polsce za wielokrotne uczestnictwo w misjach powietrznej policji NATO oraz przywództwo w regionie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

   Ministrowie akcentowali potrzebę dalszego umacniania współpracy w dziedzinie energetyki i transportu, zwłaszcza przy realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych. „‎Połączenie elektryczne z Polską znacząco przyczyniło się do likwidacji izolacji Litwy w dziedzinie elektryczności. Rola Polski pozostaje wyjątkowo ważna w dalszej realizacji projektów mających wielkie znaczenie dla całego regionu, takich jak: synchronizacja sieci elektrycznych krajów bałtyckich z sieciami Europy kontynentalnej, połączenie gazowe między Litwą i Polską, projekt Rail Baltica” – zaakcentował L. Linkevičius. Zachęcił on również do wspólnego poruszenia kwestii projektu EA w Ostrowcu na Białorusi, proces realizacji którego jest nieprzejrzysty oraz odbywa się nie stosując się do międzynarodowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz środowiskowego. „Aż sześć incydentów związanych z realizacją tego projektu, do których doszło na przestrzeni ostatnich lat, budzi wielki niepokój. Jest to problem nie tylko Litwy czy Polski, lecz całego regionu oraz Europy” – mówił szef litewskiej dyplomacji.

   Ministrowie spraw zagranicznych umówili się, że oba kraje w dalszym ciągu powinny pozostać siłą napędową realizacji inicjatywy Partnerstwa Wschodniego EU. „Musimy aktywnie razem pracować, żeby ta inicjatywa stała się priorytetem nie tylko naszego regionu, ale również całej Europy. Powinniśmy zachęcać Wschodnich sąsiadów do kontynuowania procesu reform oraz pomagać im w tej kwestii. Tym samym musimy wykonywać również swoje zobowiązania, takie jak ratyfikacja Umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą i wprowadzenie trybu bezwizowego dla Gruzji i Ukrainy” – zaznaczył L. Linkevičius. Zaakcentował on również potrzebę zachowania jednolitej polityki sankcji wobec Rosji do momentu pełnego wykonania wymagań porozumienia mińskiego oraz kontynuowania wspierania jedności terytorialnej Ukrainy i procesów reform w tym kraju.

   Podczas spotkania dokonano również wymiany poglądów na temat polityki mniejszości narodowych. „Litewscy Polacy, tak samo jak przedstawiciele innych wspólnot narodowościowych, są ważną częścią naszego społeczeństwa oraz państwa. Tak samo, jak Polscy Litwini” – mówił minister spraw zagranicznych Litwy.

   L. Linkevičius poinformował, że na Litwie funkcjonuje ponad 70 szkół z polskim językiem wykładowym, w naszym kraju obywatele narodowości polskiej mogą uzyskać wykształcenie w języku polskim od przedszkola po uniwersytet, co jest bezprecedensowe. „Sytuacja polskich Litwinów również wymaga specjalnej uwagi, zwłaszcza w takich dziedzinach jak oświata, wspieranie ośrodków kultury oraz mediów” – stwierdził szef litewskiej dyplomacji.

   Minister wręczył polskiemu koledze kopię listu litewskich organizacji na terenie Polski, zaadresowanego do MSW, w którym wyrażono zaniepokojenie z powodu zmniejszenia finansowania litewskiej mniejszości narodowościowej w 2017 r.

   Ministrowie omówili również możliwość retransmisji programów telewizji polskiej na terenie Litwy Wschodniej.

   Podczas spotkania poruszono zagadnienie wznowienia działalności dwustronnych komisji międzyrządowych w takich dziedzinach jak polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa, oświata i kultura oraz gospodarka.

   Minister spraw zagranicznych Litwy udał się również na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie uczcił pamięć ofiar Powstania Styczniowego (1863 r.) oraz katastrofy smoleńskiej, w której zginął ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński oraz jego delegacja.

   L. Linkevičius uczestniczył również w dyskusji zorganizowanej przez Polski Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Ambasadę Litwy w RP.

    

    

   Prenumerata wiadomości