Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS

Podczas śniadania modlitewnego wzywano nie pozostać obojętnym i często pamiętać o tym, co jednoczy ludzi wszystkich wyznań

Data utworzenia 2016.11.14 / Aktualizacja 2016.11.14 09:17
   Podczas śniadania modlitewnego wzywano nie pozostać obojętnym i często pamiętać o tym, co jednoczy ludzi wszystkich wyznań
   Podczas śniadania modlitewnego wzywano nie pozostać obojętnym i często pamiętać o tym, co jednoczy ludzi wszystkich wyznań
   Podczas śniadania modlitewnego wzywano nie pozostać obojętnym i często pamiętać o tym, co jednoczy ludzi wszystkich wyznań
   Podczas śniadania modlitewnego wzywano nie pozostać obojętnym i często pamiętać o tym, co jednoczy ludzi wszystkich wyznań

   W Wilnie w dniu 11 listopada w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się  Narodowe śniadanie modlitewne, którego tematem było „Pokonać obojętność”. Podczas spotkania ludzie wszystkich religii i narodowości byli zachęcani do przezwyciężenia obojętności i szukania pokoju.

   Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius podkreślił odpowiedzialność każdego człowieka, niezależnie od narodowości i przekonań religijnych, do otwarcia serca i pokazania dobrej woli i solidarności w dążeniu do bardziej pokojowego i lepszego świata.

   „Przy różnych okazjach często życzymy sobie spokoju i pokoju. Ale pokój na świecie jest możliwy tylko wtedy, gdy jest w ludzkim sercu. Pokój nie może zostać utworzony natychmiast, ponieważ tworzą go codzienne małe dzieła "- powiedział L. Linkevičius.

   Minister zauważył również ryzyko obojętności w dzisiejszym świecie.
   „Zazwyczaj osoba odczuwa ból, kiedy jest on obok. Ale nie zauważyć lub zignorować ból, który jest dalej od nas, byłoby niebezpieczne. Obojętność sprawia tlić konfliktom, które mogą rozprzestrzeniać i przyjść do każdego z naszych domów. Dlatego, Litwa aktywnie wspierała i nadal będzie wspierać Ukrainę w walce przeciw agresji zewnętrznej. Dlatego stale przypominamy sobie, że musimy trwać w solidarności z uchodźcami, którzy szukają schronienia od wojen i konfliktów”,- powiedział minister.

   L. Linkevičius zachęcał często przypominać o tym, że wszyscy ludzie mają wspólny cel - aby rozumieć się wzajemnie, a w niezbędnej chwili - nie pozostać obojętnym na inną osobę.

   Inwokację podczas  śniadania modlitewnego powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Litwy, arcybiskup Wilna Gintaras Grušas, przemówienia wygłosili także arcybiskup  metropolita Kowna Lionginas Virbalas, arcykapłan cerkwi im. męczennicy Paraskiewy w Wilnie Vitalijus Mockus, zastępcą muftiego centrum duchownego  muzułmanów sunnickich Litwy Romualdas Krinickis.

   Mówiący wskazali, że w obliczu Boga ludzie wszystkich religii i narodowości są równi i każde życie jest bardzo ważne. Wzywali oni również do pokonania w sobie obojętności i do jak najbardziej głębokiego poznania drugiej osoby, gdyż w ten sposób można stać się bliższymi. "Każdy człowiek może wiele zrobić i wiele zmienić" - nawoływał pamiętać arcykapłan V. Mockus.

   Swoim osobistym doświadczeniem podzielił się Tobijas Jafetas, dziecko żydów z Litwy, które przeżyło Holocaust i uchodźca z Afganistanu Ghulamas Mohammadas, który obecnie zamieszkuje w Litwie. Podziękowali oni dla osób spotkanych w życiu, które nie były obojętne, które wykazały zrozumienie i wyciągnęły pomocną dłoń, gdy to było najbardziej potrzebne.

   W szesnastym  narodowym  śniadaniu modlitewnym udział wzięli marszałek Sejmu Litwy Loreta Graužinienė, przewodniczący Odrodzonego Sejmu profesor Vytautas Landsbergis, wiceprzewodniczący  Sejmu Gediminas Kirkilas, lider opozycji Sejmu Andrius Kubilius, minister Obrony Narodowej Juozas Olekas, członkowie Sejmu,  przywódców religijnych wspólnot Litwy, ambasadorzy krajów zagranicznych, przedstawiciele biznesu, kultury , wspólnoty naukowej i inni goście.

   Śniadanie modlitewne na Litwie zorganizowała Prezydentura i ministerstwa Obrony kraju i Spraw zagranicznych. Tradycja śniadania modlitewnego pojawił się w XX wieku jako reakcja na nowe wyzwania. Początki tej tradycji sięgają rok 1942, kiedy to wielu członków Senatu USA rozpoczęło nieformalne spotkania w celu dzielenia się życiodajnością nauk Chrystusa i na nim opartym wzajemnym obcowaniu. W 1953 roku, w Stanach Zjednoczonych odbyło się pierwsze Narodowe śniadanie modlitewne, z udziałem prezydenta USA.

   Więcej zdjęć tutaj.

   Prenumerata wiadomości