Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS

Z inicjatywy Litwy w Wiedniu założona została Grupa Przyjaciół Bezpieczeństwa Dziennikarzy OBWE

Data utworzenia 2018.04.23 / Aktualizacja 2018.04.25 11:45
  Z inicjatywy Litwy w Wiedniu założona została Grupa Przyjaciół Bezpieczeństwa Dziennikarzy OBWE

  W trakcie dzisiejszych dyskusji w Wiedniu założona została nieformalna Grupa Przyjaciół Bezpieczeństwa Dziennikarzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), do której dołączyło 15 państw OBWE. Założenie tej grupy zostało zainicjowane przez Litwę, Francję i Szwecję.

  W ostatnich latach dziennikarze doznają prześladowania zarówno w życiu prawdziwym, jak i w przestrzeni wirtualnej, ich działalność zawodowa często zostaje przyczyną zamachów na ich życie, panuje bezkarność za przestępstwa popełniane wobec dziennikarzy, specyficzne wyzwania napotykają też dziennikarzy płci żeńskiej.

  Dyskusje objęły między innymi kwestię wniesienia tematu bezpieczeństwa dziennikarzy do porządku obrad politycznych OBWE. Uczestnicy wydarzenia podkreślają niezbędność wzmacniania wysiłku międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa dziennikarzy, wzywają Grupę Przyjaciół Bezpieczeństwa Dziennikarzy OBWE do zaangażowania się w to dążenie. Na czele dyskusji stanął Stały Przedstawiciel Litwy przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, ambasador Aurimas Taurantas.

  Do Grupy Przyjaciół Bezpieczeństwa Dziennikarzy OBWE dołączyło 15 państw, aktywnie popierających działalność w dziedzinie bezpieczeństwa dziennikarzy: Austria, Dania, Estonia, Grecja, Zjednoczone Królestwo, USA, Czarnogóra, Kanada, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Francja, Szwecja i Niemcy.

  Bezpieczeństwo dziennikarzy jest istotnym priorytetem polityki zagranicznej Litwy. Litwa aktywnie zaangażowała się w dziedzinę bezpieczeństwa dziennikarzy na międzynarodową skalę w roku 2011, gdy w okresie przewodnictwa OBWE obrała bezpieczeństwo dziennikarzy jako jedną z priorytetowych kwestii obrad. W latach 2011 i 2017 w Wilnie na ten temat odbyły się dwie międzynarodowe konferencje, które dały impuls dla opracowania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa dziennikarzy na poziomie OBWE. Temat bezpieczeństwa dziennikarzy był również priorytetowy dla Litwy w latach 2014-2015, w okresie pracy w Radzie Bezpieczeństwa NZ, która jednogłośnie przyjęła rezolucję wysuniętą z inicjatywy Litwy w sprawie ochrony dziennikarzy w strefach konfliktowych. Ponadto bezpieczeństwo dziennikarzy zostało tematem priorytetowym kampanii kandydowania Litwy do Rady Praw Człowieka NZ na okres 2022-2024.

  W 1994 roku w Budapeszcie państwa OBWE po raz pierwszy jednogłośnie potępiły przemoc wobec dziennikarzy. Odtąd zobowiązania międzynarodowych organizacji – Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Rady Europy i OBWE – w tej dziedzinie rozszerzały się, jednak zagrożenie działalności dziennikarzy i pracowników innych masmediów nadal wzrasta.

  Prenumerata wiadomości