Apie konsulatą

Sukurta 2014.11.14 / Atnaujinta 2020.03.30 13:13

Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose darbą pradėjo 1994 m. birželio 3 d., o jam tuomet vadovavo Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Varšuvoje Š. Adomavičius, kuris numatytomis dienomis į Seinus atvykdavo iš Varšuvos. Oficiali konsulato Seinuose atidarymo ceremonija įvyko 1994 m. birželio 17 d. Pradžioje konsulatas įsikūrė buvusiuose Vyskupų rūmuose. Pastačius “Lietuvių namus” dalyje patalpų 1999 m. įsikūrė taip pat konsulatas.Konsulinė apygarda – Palenkės vaivadija.

Lietuvos Respublikos konsulo Seinuos pareigas nuo 1994 m. rugsėjo 1 d. pradėjo eiti Atkuriamojo Seimo narys, Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Povilionis. Jam teko ne tik teikti konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams, bet ir bandyti lietuvių ir lenkų bendruomenėms Seinų krašte parodyti kokybiškai naujo bendradarbiavimo perspektyvas. Nuo 1998 m. lapkričio 10 d. konsulu Seinuose paskirtas Jonas Kindurys, nuo 2002 m. birželio 4 d. Aušra Černevičienė, o nuo 2006 m. rugpjūčio 20 d. Liudvikas Milašius.

Konsulatas reikšmingai prisidėjo sprendžiant svarbiausias lietuvių bendruomenės problemas: rengė susitikimus su organizacijų vadovais, tarpininkavo derybose su vietos valdžiomis, rengė ir derino vizitus Lietuvos įstaigose bei Lietuvos pareigūnų vizitus Senuose bei Punske. Visuomet nuosekli konsulato pozicija lietuvių kultūros ir švietimo išsaugojimo klausimais skatino vietos valdžią labiau paisyti vietos lietuvių teisių. Šio laikotarpio reikšmingiausiais įvykiais laikytina “Lietuvių namų” Seinuose atidarymas, paminklo vysk. Antanui Baranauskui atidengimas, Lietuvos karių kapų Seinų ir Berznyko kapinėse restauravimas bei “Žiburio” mokyklos įkūrimas.

Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose nuo pat įsteigimo dienos intensyviai vykdė konsulines funkcijas. Vos keliolika kilometrų nuo Seinų įsikūrę sienos perėjimo punktai Aradnykuose, Budziske ir Trakiškėse (geležinkelio) sąlygojo konsulinės veiklos intensyvumą. Integracijos į ES procesai ir darbo rinkos liberalizavimas neišvengiamai didina keleivių srautus. Tai reikalauja nuolat teikti konsulinę pagalbą ne tik nusižengimus padariusiems, bet ir nukentėjusiems Lenkijos Respublikos teritorijoje Lietuvos piliečiams.

Nuo 2013 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovo pareigas eina dr. Vida Montvydaitė.

Naujienlaiškio prenumerata