Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.11.17 / Atnaujinta 2014.11.17 10:52

Civilinės būklės aktų registravimas

Konsulinėje įstaigoje registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir pateikusių Lietuvos Respublikos deklaravimo įstaigai deklaraciją apie gyvenamosios vietos pakeitimą, pildomą asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, civilinės būklės aktai.

SVARBU:

Diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktų liudijimai užsienio valstybės kompetentingų institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos apie gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų įrašymą pareiškėjams išduoda atitinkamus liudijimus.

Konsulinei įstaigai pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Elektroninės metrikacijos paslaugų informacinė sistema

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą – MEPIS – Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus.

MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama MEPIS interneto svetainėje. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Naujienlaiškio prenumerata