Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.11.17 / Atnaujinta 2020.09.02 13:40

Konsuliniai pareigūnai registruoja šiuos civilinės būklės aktus:

Konsulinėje įstaigoje registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir deklaravusių išvykimą į užsienį, civilinės būklės aktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinėse atstovybėse registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktus patvirtinantys dokumentai užsienio valstybės institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į diplomatines atstovybes turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinės atstovybės apie gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų įrašymą pareiškėjų pageidavimu išduoda atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus.

Diplomatinei atstovybei pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Metrikacijos elektroninių paslaugų sistema MEPIS

Prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams galima pateikti internetu prisijungus prie sistemos MEPIS.

Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje. Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse reglamentuojantys teisės aktai

Naujienlaiškio prenumerata