Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS SEINUOSE (LENKIJOS RESPUBLIKA)

Adresas: ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny, POLAND

plačiau »

Tel. +4887 5173790
Faksas +4887 5162214
El. paštas

Konsulinė registracija

Sukurta 2014.11.17 / Atnaujinta 2014.11.27 13:57

Konsulinė registracija neprivaloma, tačiau ji gali būti labai naudinga.

Konsulinė registracija Lietuvos Respublikos piliečiams nėra privaloma ir yra pagrįsta piliečio laisvo apsisprendimo principu.

Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, rekomenduojama įtraukti savo duomenis į konsulinės įstaigos duomenų bazę, tam, kad juos galima būtų informuoti rinkimų ar kitais svarbiais atvejais, taip pat, remiantis šia duomenų baze, būtų galima jiems lengviau teikti konsulinę pagalbą ar informuoti artimuosius.

Konsulinė registracija yra naudinga, nes atstovybė, turėdama piliečių duomenis, galėtų:

  • siųsti piliečiams svarbią konsulinę informaciją ir naujienas;
  • įtraukti piliečius į Lietuvos Respublikos rinkėjų sąrašus;
  • susisiekti su piliečiais terorizmo ar kitos grėsmės atveju;
  • suteikti piliečiams kitą svarbią informaciją (pvz., informuoti Lietuvoje esančius  artimuosius apie atsitikusią nelaimę ir pan.).

Konsulinę registraciją el. būdu galima atlikti ir e-Valdžios portale.  Tam reikia turėti  tik  asmens tapatybės kortelę su kvalifikuotu sertifikatu, arba būti vienu iš  Lietuvoje esančių bankų elektroninės bankininkystės naudotoju.

Konsulinė registracija yra aktuali Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie nuolat (ilgiau nei 6 mėnesius)  gyvena užsienyje, ar mano, kad registraciją verta atlikti.

Anketą galima užpildyti internetu arba ją atsispausdinti ir užpildyti ranka. Registracijos anketą taip pat galima gauti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose.

Tokiems Lietuvos Respublikos piliečiams Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose siūloma prisiregistruoti, užpildant nustatytos formos anketą. Konsulinę registraciją taip pat galima atlikti internetu.

Konsulinis pareigūnas jo konsulinėje apygardoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio pageidavimu jo duomenis įrašo į diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos duomenų bazę.

Prašymo registruoti formoje Lietuvos Respublikos pilietis nurodo tuos duomenis, kuriuos jis pageidauja įtraukti į konsulinės įstaigos duomenų bazę. Lietuvos Respublikos piliečio vardas, pavardė, asmens kodas ir faktinė gyvenamoji vieta atliekant konsulinę registraciją, įtraukiami visada, o kitų duomenų pilietis neprivalo teikti.

Asmens duomenys, pateikti konsulinės registracijos anketoje, saugomi vadovaujantis Įstatymu.

Jei užsiregistravusių  Lietuvos Respublikos piliečių duomenys pasikeičia, apie tai reikėtų informuoti atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių konsulinę registraciją užsienyje, yra:

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos Respublikos piliečių konsulinę registraciją užsienyje, yra:

Naujienlaiškio prenumerata