Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.11.17

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

  • Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį.
  • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę.
  • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo.
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo.
  • Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
  • Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
  • Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas.
  • Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
  • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pažymų išdavimą:

Naujienlaiškio prenumerata