Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.11.17 / Atnaujinta 2020.09.02 13:43

Bendra informacija

Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

  • Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį
  • Konsulinė pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę
  • Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo
  • Konsulinė pažyma vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo
  • Konsulinė pažyma apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
  • Konsulinė pažyma, kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai
  • Konsulinė pažyma, kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas
  • Konsulinė pažyma, kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai
  • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams

Konsulinės pažymos išduodamos Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams ir asmenims be pilietybės.

Konsulinė pažyma apie asmens šeiminę padėtį yra išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje.

 


 

Pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo)

Jei asmeniui reikalinga pačios kompetentingos institucijos išduota pažyma dėl asmens teistumo (neteistumo), t.y. ne konsulinė pažyma, kuri išduodama Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose, dėl jos išdavimo asmuo gali kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Teistumo (neteistumo) pažymą galima užsakyti internetu. Taip pat dėl šios pažymos išdavimo Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą.

Užsienio valstybių piliečiai dėl Teistumo (neteistumo) pažymos turi kreiptis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį.

 


 

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys konsulinių pažymų išdavimą

Naujienlaiškio prenumerata