Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS SEINUOSE (LENKIJOS RESPUBLIKA)

Adresas: ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny, POLAND

plačiau »

Tel. +4887 5173790
Faksas +4887 5162214
El. paštas
Rodyti nuo iki
Archyvas »
IMG_1886.JPG

Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines LR konsulato Seinuose iniciatyva š. m. sausio 19 d. Balstogėje buvo atidaryta M.K. Čiurlionio darbų paroda, kurią iki š. m. kovo 31d. galima lankyti Balstogės kultūros centre (Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Warszawska g. 19).

Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC01967.JPG

LR konsulato Seinuose bei Punsko lietuvių licėjaus kvietimu š. m. kovo 11 d. Seinuose ir Punske lankėsi Kovo 11-osios Akto signatarė bei LR Seimo narė Rasa Juknevičienė.

R. Juknevičienė pradėdama apsilankymą Seinų-Punsko krašte nuvyko į Berznyko kapines ir pagerbė 1920 m. žuvusių Lietuvos karių atminimą. Puokštę gėlių padėjo taip pat prie lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko paminklo Seinuose.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC01935.JPG

Š. m. kovo 8 dieną LR konsulato Seinuose ir Lenkijos lietuvių bendruomenės atstovai susitiko su Suvalkuose gyvenančiomis jaunomis lietuvių šeimomis. Į susitikimą atvyko apie 40 asmenų, kurie išreiškė norą dalyvauti lietuvių kultūrinėje veikloje Suvalkuose bei lietuviškai ugdyti savo vaikus. Suvalkų lietuviai, remdamiesi tautinės mažumos teisėmis, paprašė padėti šiame mieste įkurti lietuvių kultūros centrą bei lietuvišką vaikų darželį.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
Seinai-licejus.JPG

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, Seinuose ir Punske veikiančio III-ojo amžiaus universiteto iniciatyva surengtos paskaitos apie Lietuvos istoriją ir jos kelią link nepriklausomybės 1918 m. atkūrimo.

Užsienio politika ir diplomatija » Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC01874.JPG

LR konsulatas kartu su „Lietuvių namais“ Seinuose vasario 18 d. surengė iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio minėjimą.

Šventė prasidėjo eisena nuo „Lietuvių namų“ iki Seinų bazilikos, kur 13.00 val. buvo atnašaujamos Šv. Mišios už Lietuvą. Šv. Mišias atnašavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas, Seinų parapijos klebonas Z. Bzdakas (Z. Bzdak) bei Seinų parapijos vikaras P. Gucevičius. Seinų bazilikoje nuskambėjo daug reikšmingų ir gražių žodžių apie Lietuvą ir lietuvių pastangas saugoti nepriklausomybę.

Užsienio politika ir diplomatija » Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC01727.JPG

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 531 pritarė Lietuviškos menės buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimui. Projektą iniciavo Lenkijos lietuvių bendruomenė ir LR konsulatas Seinuose. Įgyvendinti ir finansuoti šį projektą LR Vyriausybė pavedė LR Kultūros ministerijai.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC01763.JPG

Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-ąsias metines š. m. sausio 19 d. Balstogėje LR konsulatas Seinuose pakvietė į M. K. Čiurlionio kūrybos parodos atidarymą.

Parodoje eksponuojamos M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos bei nuotraukos. 

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC09063.JPG
Kalėdinis vakaras Seinuose Įkelta2017.12.22

LR konsulato Seinuose vadovo Vaclavo Stankevičiaus ir Seinų parapijos klebono Zbigniew Bzdak iniciatyva š. m. gruodžio 21 d. Seinų parapijos namuose vyko Kalėdinis susitikimas.

Renginyje dalyvavo Seinų apskrities savivaldybių vadovai, lietuvių ir lenkų nevyriausybinių organizacijų pirmininkai, lietuviai ir lenkai dvasiškiai, kultūros ir švietimo įstaigų direktoriai.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC01624.JPG

LR konsulato Seinuose kvietimu š. m.  lapkričio 29 dieną Punske, Vidugiriuose, Seinuose ir Suvalkuose lankėsi profesorius Liudas Mažylis, kuris 2017 m. pradžioje Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame archyve surado Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 16 d. akto originalą.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC01590.JPG

Š. m. lapkričio 27 d. Seinuose paminėtos Seinų vyskupo ir lietuvių poeto Antano Baranausko 115-osios mirties metinės. Pagerbti jo atminimą į Seinų baziliką atvyko ne tik lietuvių bendruomenės nariai, lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokiniai, mokytojai, LR konsulato Seinuose darbuotojai, bet taip pat Seinų parapijos klebonas kun. Z. Bzdak, Seinų ir Punsko parapijų kunigai P. Gucevičius bei M. Talutis, Seinų apskrities vadovas P. Alszko, Punsko savivaldybės viršaitis V. Liškauskas, Seinų valsčiaus vadovas D. Lastauskas.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC09035.JPG

LR konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius lapkričio 11 d. Seinuose dalyvavo iškilmingame Lenkijos Nepriklausomybės atkūrimo 99-ųjų metinių minėjime.

Užsienio politika ir diplomatija » Istorinė, kultūros diplomatija »
konsulatas-Seinuose.JPG

Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose skelbia atranką į sekretoriaus (-ės) bei raštvedžio (-ės) pareigybes

Terminuotų darbo sutarčių trukmė: nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, iki 2017 m. lapkričio 27 d. atsiųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką el. paštu kons.seinai@urm.lt, faksu  +4887-5162214 arba adresu: ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny, Polska.

Ant voko bei motyvaciniame laiške prašome nurodyti į kokią pareigybę aplikuojama. Atrinkti kandidatai bus kviečiami atvykti pokalbio į konsulatą.

Konsulinės naujienos »
DSC01521.JPG

Artėjant Vėlinėms, LR konsulato Seinuose vadovas Vaclavas Stankevičius padėjo vainikus bei uždegė žvakutes ant 1919-1920 m. žuvusių Lietuvos karių kapų Seinų bei Berznyko kapinėse. Kaip ir kiekvienais metais konsulato darbuotojai pagerbė taip pat lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimą.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
strimavicius1.JPG

LR konsulato Seinuose iniciatyva Seinų kapinėse restauruotas Seinų kunigų seminarijos profesoriaus kun. Mato Strimavičiaus antkapinis paminklas.

Dvi paminklo dalis jungiantys klijai laiko tėkmėje prarado jungiamąsias savybes ir  tai grėsė paminklo griūtimi. Lietuvišką menę buvusioje Seinų kunigų seminarijoje šiuo metu įrenginėjantys „Vilniaus konservatorių“ specialistai mielai sutiko pasirūpinti taip pat prof. M. Strimavičiaus paminklu ir reikiamomis priemonėmis ji sutvirtino.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
DSC_2773.JPG

Š. m. spalio 7 d. Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, kaip ir 22-ose vyskupijose Lenkijoje vyko Lenkijos katalikų Bažnyčios iniciuotas renginys pavadintas „Rožinis iki sienų“.  Berznyko parapijos klebono V. Napiorkowski bei LR konsulato Seinuose vadovo V. Stanekvičiaus kvietimu pasienyje susitiko Berznyko parapijos (Seinų apskritis) bei Kučiūnų parapijos (Lazdijų rajonas) tikintieji.

Istorinė, kultūros diplomatija »
Daugiau naujienų

Naujienlaiškio prenumerata