Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Atranka į raštvedžio (pakaitinio darbuotojo) pareigybę

Sukurta 2021.02.18 / Atnaujinta 2021.02.18 15:28
  Atranka į raštvedžio (pakaitinio darbuotojo) pareigybę

  Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose skelbia atranką užimti raštvedžio (pakaitinio darbuotojo) pareigybę

   

  Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

  Reikalavimai:

             1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

             2. mokėti lietuvių ir lenkų kalbas ne žemesniu, kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu;

             3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

             4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

             5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

             6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

             7. būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;

             8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

  Funkcijos:

             1. pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;

             2. teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

             3. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

             4. priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;

             5. rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;

             6. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;

             7. atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;

             8. formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;

             9. pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;

             10. ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;

  11. atlieka finansų valdymo funkcijas, kurios apima:

  11.1. konsulato išlaidų sąmatos sudarymą, vykdymą ir kontrolę;

  11.2. konsulato finansų apskaitą;

  11.3. konsulato finansų kontrolę;

  11.4. ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje;

  11.5. ataskaitų, pažymų ir kitų dokumentų rengimą ir teikimą;

  11.6. konsulato darbuotojų darbo ir kompensuojamo laiko apskaitos žiniaraščio pildymą;

  12. organizuoja konsulate viešuosius pirkimus, tvarko su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus;

  13. organizuoja konsulato renginius;

  14. vykdo kitus konsulato vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

  Privalumas- administracinio darbo patirtis.

  Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

  Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. vasario 25 d. 16.00 val. (Lenkijos laiku) elektroniniu paštu kons.seinai@urm.lt turi pateikti gyvenimo aprašymą lietuvių kalba ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami 2021 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose patalpose arba, pretendentams pageidaujant, nuotoliniu būdu. Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu kons.seinai@urm.lt

  Naujienlaiškio prenumerata