Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Balstogėje atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) skyriaus veikla

Sukurta 2019.04.15 / Atnaujinta 2019.04.15 14:46
   Balstogėje atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) skyriaus veikla
   Balstogėje atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) skyriaus veikla
   Balstogėje atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) skyriaus veikla

   Š. m. balandžio 12 d. Balstogėje įvyko mieste gyvenančių lietuvių susitikimas, kurio metu atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos Balstogės skyriaus veikla.

   1957 metais įkurta Lietuvių visuomeninė kultūros draugija, kuri vėliau, 1992 m. (besikeičiant santvarkai) pervadinta Lenkijos lietuvių draugija. Įvairiais draugijos veiklos laikotarpiais organizacijos skyriai veikė įvairiuose Lenkijos miestuose, tame tarpe ir Balstogėje. Pagal išlikusius šaltinius LLD skyrius Balstogėje įkurtas 1963 metais. Tačiau ilgainiui jo veikla nutrūko.

   Š. m. balandžio 12 d. LLD skyrius Balstogėje aktyvuotas. Susirinkusieji (tame tarpe anuometiniai  draugijos skyriaus visuomenininkai) išrinko skyriaus valdybą bei pirmininkę, kuria tapo Daiva Jančiulytė.

   Naujoji LLD Balstogės skyriaus valdyba: Daiva Jančiulytė (pirmininkė), Algis Lukoševičius (pirmininkės pavaduotojas), Sigitas Krakauskas (pirmininkės pavaduotojas), Zita Wasiluk (sekretorė), Petras Korniluk (iždininkas).

   Pasibaigus LLD Balstogės skyriaus narių susitikimui Balstogės Rotušėje pristatyta paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti.

   Parodoje atspindimi tarpukario Lietuvos pasiekimai ūkio, kultūros, meno, karybos, sporto ir kitose srityse. Dalis parodos skirta Seinų vyskupijos bei Seinų „Šaltinio“ spaustuvės istorijai.

   Trakų istorijos muziejaus paruošta paroda pirmą kartą pristatyta Seinuose, Lietuviškos menės Seinų kunigų seminarijos rūmuose atidarymo proga, vėliau – Suvalkų miesto kultūros rūmuose. Nuo balandžio 12 d. iki gegužės 30 d. eksponuojama Balstogės Rotušėje. Parodos medžiaga paruošta lietuvių ir lenkų kalbomis, todėl ji prieinama platesnei visuomenei.

   Kartu su Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovu Vaclovu Stankevičiumi parodą pristatė Palenkės muziejaus direktorius Andrzej Lechowski. Atidaryme dalyvavo taip pat Palenkės Maršalo įstaigos Kultūros ir tautinio paveldo departamento direktorius Anatol Wap, Palenkės vaivadijos seimelio narys Waldemar Kwaterski bei Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

   Į parodos atidarymą susirinko lietuvių kultūra ir istorija besidomintys Balstogės gyventojai, tame tarpe lietuviai, kurių nemažai gyvena ir studijuoja šiame mieste.

   Parodos atidarymo proga koncertavo Suvalkų lietuvių jaunimo vokalinis ansamblis. 

   LR konsulato Seinuose vadovas Vaclovas Stankevičius bei LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskitė-Vektorienė pasveikino naujai išrinktą LLD Balstogės skyriaus valdybą ir palinkėjo sėkmės skyriaus veikloje. Patikino, kad Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose pagal išgales rems Lenkijos lietuvių draugijos veiklą Balstogės mieste.  

   daugiau skaitykite: https://www.facebook.com/LR-Konsulatas-Seinuose-Konsulat-RL-w-Sejnach-359331344679896/

    

   Naujienlaiškio prenumerata