Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULATAS SEINUOSE (LENKIJOS RESPUBLIKA)

Adresas: ul. Wileńska 9, 16-500 Sejny, POLAND

plačiau »

Tel. +4887 5173790
Faksas +4887 5162214
El. paštas

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio minėjimas Seinuose

Sukurta 2018.02.20 / Atnaujinta 2018.02.22 13:24
   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio minėjimas Seinuose
   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio minėjimas Seinuose
   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio minėjimas Seinuose

   LR konsulatas kartu su „Lietuvių namais“ Seinuose vasario 18 d. surengė iškilmingą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio minėjimą.

   Šventė prasidėjo eisena nuo „Lietuvių namų“ iki Seinų bazilikos, kur 13.00 val. buvo atnašaujamos Šv. Mišios už Lietuvą. Šv. Mišias atnašavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prel. Edmundas Putrimas, Seinų parapijos klebonas Z. Bzdakas (Z. Bzdak) bei Seinų parapijos vikaras P. Gucevičius. Seinų bazilikoje nuskambėjo daug reikšmingų ir gražių žodžių apie Lietuvą ir lietuvių pastangas saugoti nepriklausomybę.

   Pasibaigus Šv. Mišioms, šventės organizatoriai, vietos savivaldybių vadovai bei svečiai pagerbė lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimą. Gėlės padėtos prie jo palaidojimo vietos bei šalia Seinų bazilikos stovinčio paminklo.

   Svarbus iškilmių akcentas buvo Lietuviškos menės buvusiuose Seinų kunigų seminarijos rūmuose atidarymas. Tai itin reikšmingas projektas, kurį praėjusiais metais įgyvendino LR Kultūros ministerija, VĮ „Lietuvos paminklai“ bei LR konsulatas Seinuose. Šimtmečiui skirtą parodą paruošė Trakų istorijos muziejus. Kaip menės atidarymo metu pažymėjo LR konsulato vadovas ministras patarėjas Vaclovas Stankevičius, Lietuviška menė taps vieta, kur Seinų gyventojai ir svečiai galės daugiau sužinoti apie lietuvių kultūros paveldą Seinų krašte bei Seinų indelį į Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą.

   Perkirpdami juostą, Lietuvišką menę oficialiai atidarė LR Kultūros viceministras Gytis Andrulonis, Seinų parapijos klebonas Z. Bzdak, Vysk. A. Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose valdybos pirmininkė D. Valukonytė, Seinų paminklų globos draugijos vadovas R. Klucznik bei Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. 

   Iškilmių tęsinys vyko „Lietuvių namuose“ Seinuose, kur renginio organizatoriai paruošė šventinį koncertą bei priėmimą. Scenoje pasirodė „Lietuvių namų“ saviveiklininkai, o Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio progą, Lietuvą ir lietuvius sveikino gausiai susirinkę svečiai. 

   Iškilmingame minėjime dalyvavo ir šventės dalyvius sveikino LR Kultūros viceministras Gytis Andrulonis, LR Ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius, Palenkės vaivada Bohdan Paszkowski, LR URM Europos šalių departamento direktoriaus pavaduotojas Dainius Baublys, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Augustavo, Suvalkų, Seinų, Punsko bei Lietuvos pasienio savivaldybių vadovai ir kt.

   Minėjime taip pat dalyvavo Kultūros vertybių apsaugos departamento prie LR Kultūros ministerijos vadovė Diana Varnaitė, LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto atstovai, Seinų bei aplinkinių parapijų dvasiškiai, lenkiškų įstaigų ir organizacijų vadovai, Lenkijos lietuvių visuomeninių organizacijų, švietimo bei kultūros centrų direktoriai, Seinų gyventojai.

   Lietuvos Respublikos Seimo, ministerijų bei diplomatinių atstovybių Lenkijoje atstovai vizitą Seinų krašte pradėjo nuvykdami į Berznyko kapines. Ten palaidotų Lietuvos savanorių, žuvusių 1920m.  kovose dėl Nepriklausomybės atminimą, delegacijos pagerbė padedant gėlių vainikus.  

   Naujienlaiškio prenumerata