Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Vilkaviškio vyskupijos kunigai paminėjo Seinų vyskupijos įkūrimo 200 metų jubiliejų.

Sukurta 2018.10.18 / Atnaujinta 2018.10.18 11:01
   Vilkaviškio vyskupijos kunigai paminėjo Seinų vyskupijos įkūrimo 200 metų jubiliejų.
   Vilkaviškio vyskupijos kunigai paminėjo Seinų vyskupijos įkūrimo 200 metų jubiliejų.
   Vilkaviškio vyskupijos kunigai paminėjo Seinų vyskupijos įkūrimo 200 metų jubiliejų.

   Vilkaviškio vyskupijos ganytojo Rimanto Norvilos paraginti š. m. spalio 16 d. į Seinus atvyko apie 60 įvairiose Vilkaviškio vyskupijos parapijose sielovados darbą dirbančių kunigų. Taip jie paminėjo Seinų vyskupijos įkūrimo (1818 m.) 200 metų jubiliejų.

   Seinų vyskupijos praeitis glaudžiai susijusi su Vilkaviškio vyskupijos istorija, kadangi pastaroji nuo 1926 m. perėmė ir tęsė buvusios vyskupijos tradicijas. Paskutinis Seinų vyskupas Antanas Karosas tapo pirmuoju naujai įsteigtos Vilkaviškio vyskupijos ganytoju. Todėl Vilkaviškio vyskupijos kunigų atvykimas į Seinus šiais jubiliejiniais metais labai prasmingas.

   Šv. Mišių Seinų bazilikoje metu vysk. R. Norvila priminė Seinų vyskupijos istoriją. Pasakojo apie Vilkaviškio vyskupijos ištakas, vardijo Seinų kunigų seminarijos auklėtinių, kurie ypatingai nusipelnė Lietuvos kultūrai, švietimui, valstybingumo atkūrimui, pavardes. Pasak jo, tai buvo būrys „ypatingos šviesuomenės“, kuri vadovavosi labai paprasta, bet kilnia taisykle – tarnauti kitiems. Toji tarnystė ir kūrė lietuvių bendruomenę, o jos vaisiais naudojamės taip pat šiandien, – kalbėjo kunigams vyskupas.

   Vysk. R. Norvila padėkojo iškilmėse dalyvaujančiam LR konsului V. Stankevičiui bei Seinų lietuviams choristams, kurie savo giesmėmis papuošė šventę. Seinų bazilikoje susirinkę kunigai meldėsi taip pat už šiame krašte gyvenančius lietuvius. Pasibaigus šv. Mišioms dvasininkai nuėjo į Seinų Švč. Mergelės Marijos koplyčią, kur prašė palaimos ir meldėsi už Antano Baranausko sielą.

   Po šv. Mišių Seinų bazilikoje Vilkaviškio vyskupijos kunigai nuvyko į Vygrius, kur išklausė kun. dr. Ryšardo Savickio (Ryszard Sawicki) paskaitos apie Vygrių praeitį, ten veikusios vyskupijos (1799-1818) ir jos ganytojų istoriją.

   Naujienlaiškio prenumerata