Jak nas znaleźć?

Tel. +4887 5173790
Faks +4887 5162214
E-mail

O konsulacie

Data utworzenia 2014.11.18

Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach działalność rozpoczął 3 czerwca 1994 r.

Konsulatem kierował wówczas konsul generalny w Warszawie Šarūnas Adomavičius. Oficjalne otwarcie placówki dyplomatycznej nastąpiło 17 czerwca 1994 r. Siedzibą konsulatu do 1999 r. był Pałac Biskupi w Sejnach. Po zakończeniu budowy „Domu Litewskiego” w jednej z jego części swoją siedzibę ma także konsulat.

Pierwszym konsulem Republiki Litewskiej w Sejnach był sygnatariusz Aktu odtworzenia Niepodległości Litwy Vidmantas Povilionis. Swoją misję oficjalnie rozpoczął 1 września 1994 r.. V. Povilionis jako konsul dużo zaangażowania włożył nie tylko w kwestiach pomocy konsularnej obywatelom Litwy lecz także w budowanie poprawnych stosunków między społecznością polską i litewską, ukazywaniu perspektyw rozwijania partnerskich kontaktów. Dn. 10 listopada 1998 r. na stanowisku konsula w Sejnach zaczął pracować Jonas Kindurys, a od 14 czerwca 2002 r. Aušra Černevičienė. Od dn. 20 sierpnia 2006 r. funkcję konsula pełnłi Pan Liudvikas Milašius. Obecnie kierownikiem Konsulatu Republiki Litewskiej w Sejnach jest Pani dr. Vida Bagdonavičienė.

Od samego początku konsulat odgrywał ważną rolę w kształtowaniu pozytywnych stosunków polsko-litewskich nie tylko na szczeblu lokalnym. Z jego inicjatywy odbywały się spotkania z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami prasy i telewizji. Konsulat pomagał w przygotowywaniu wizyt najważniejszych przedstawicieli władzy Republiki Litewskiej.

W tym okresie został wybudowany „Dom Litewski”, odsłonięto pomnik bpa Antanasa Baranauskasa, odrestaurowano groby żołnierzy litewskich w Sejnach i Berznikach, pracę rozpoczęła szkoła litewska „Žiburys”.

Prenumerata wiadomości