Jak nas znaleźć?

Tel. +4887 5173790
Faks +4887 5162214
E-mail

Konsul

Data utworzenia 2014.11.18 / Aktualizacja 2020.06.17 14:32

REMIGIJUS MOTUZAS

SZEF KONSULATU

MIEJSCE URODZENIA

17-11-1956 r. Skuodas, Litwa

Wykształcenie

1978

Ukończył studia na Wydziale Filologii Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

1994 Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Filologii Uniwersytetu Wileńskiego – doktor nauk społecznych.

Doświadczenie zawodowe

2020

Szef Konsulatu Republiki Litewskiej w Sejnach

2020

Ambasador ds. Nadzwyczajnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.

2015-2020

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej w Federacji Rosyjskiej.

2013-2015 I Zastępca Kanclerza Rządu Republiki Litewskiej
2011-2013 Dyrektor Departamentu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej ds. Przewodnictwa Litwy Radzie Europejskiej.
2006-2011

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej w Królestwie Szwecji.

2004-2006

Minister Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej.

2003-2004 Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.
2002-2003

Dyrektor Departamentu Administracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej.

2001-2002

Radca Minister przy Stałym Przedstawicielstwie Republiki Litewskiej przy Radzie Europy.

1997-2001

Dyrektor Generalny Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie Republiki Litewskiej.

1994-1997

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej.

1993-1994

Referent Prezydenta Republiki Litewskiej ds. Oświaty i Nauki.

1998-1991

Konsultant ds. Nauki i Oświaty w sekretariacie Komitetu Centralnego Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy.

1995-1988

Kierownik Wydziału ds. Szkolnictwa w Ministerstwie Oświaty i Nauki.

1978-1985 Nauczyciel w 22-ej i 7-ej szkole średniej w Wilnie.

 

RANGA DYPLOMATYCZNA Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW rosyjski, angielski, polski (początkujący)
STAN CYWILNY żonaty
ODZNACZENIA PAŃSTWOWE Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Prenumerata wiadomości