2011 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Sukurta 2014.01.28 / Atnaujinta 2014.01.28 11:53

Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2011 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis litais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo užmokestis (Lt)

Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai

Ministras 1 9.500
Ministro patarėjas 3 4.657
Ministro atstovas spaudai 1 4.000
Viceministras 3 7.573
Ambasadorius ypatingiems pavedimams 17 6.772
Patarėjas 6 4.590
Ministerijos kancleris 1 7.049
Departamento direktorius 20 6.479
Departamento direktoriaus pavaduotojas 13 5.321
Departamento patarėjas 17 5.229
Skyriaus vedėjas 59 4.274
Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje 1 4.028
Skyriaus patarėjas 14 4.332
Pirmasis sekretorius 29 4.417
Antrasis sekretorius 23 3.605
Trečiasis sekretorius 44 3.318
Atašė 14 2.984
Vyriausiasis specialistas 67,75 2.981
Vyresnysis specialistas 24 2.508
Specialistas 8 2.314

Dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas 25,5 2.311
Vyresnysis specialistas 15 2.2096
Specialistas 30 2.019
Vairuotojas 9 1.838
Darbininkas 3 1.690
  • Ministro atlyginimas keitėsi dėl priedo už darbo stažą-pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už darbo stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus.
  • 2011 m. metinis vidurkis darbuotojų darbo užmokestis didėjo arba mažėjo keičiantis  priedui už darbo stažą (pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3 proc. pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus), dėl rotacijų pasikeitus pareigoms. Atkreipiame dėmesį, kad antrąjį 2011 metų ketvirtį (prasidėjus atostogų metui) darbuotojų darbo užmokesčio statistikai įtakos turėjo išmokami atostoginiai, nors dėl jų darbuotojų algos nesikeitė.

Dirbantiems pagal darbo sutartis, nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos nuo 128 iki 122 litų buvo sumažinta bazinė mėnesinė alga.

Pastaba: 2011 metų ketvirčiams įtakos turėjo (prasidėjus atostogų metui) darbuotojų darbo užmokesčio statistikai  išmokami atostoginiai, nors dėl jų darbuotojų algos nesikeitė.