2015 metų I ketvirtis

Sukurta 2015.07.07
Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų 2015 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (EUR)

Statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai

Ministras

1

3.757

Ministro patarėjas

4

1.569

Viceministras

4

2.786

Ambasadorius ypatingiems pavedimams

26

2.211

Patarėjas

8

1.523

Ministerijos kancleris

1

2.948

Generalinis inspektorius

1

2.341

Departamento direktorius

18

2.164

Departamento direktoriaus pavaduotojas

21

1.867

Departamento patarėjas

19

1.671

Skyriaus vedėjas

62

1.590

Skyriaus vedėjas ne departamento sudėtyje

1

1.822

Skyriaus patarėjas

17

1.540

Pirmasis sekretorius

21

1.293

Antrasis sekretorius

36

1.103

Trečiasis sekretorius

35

978

Atašė

46

902

Vyriausiasis specialistas

101

1.074

Vyresnysis specialistas

14

860

Specialistas

0

-

Dirbantys pagal darbo sutartis

Vyriausiasis specialistas

42

781

Vyresnysis specialistas

8

703

Specialistas

5

607

Darbininkas

11

593