Užsienio reikalų ministerija 2020 m. rems 48 užsienio lietuvių organizacijų projektus

Sukurta 2021.11.16

Užsienio reikalų ministerijoje vasario 5 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2020 metų veiklos projektams.

Komisiją sudaro Užsienio reikalų ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Seimo Užsienio reikalų komiteto, Lietuvos kultūros tarybos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai. Komisija svarstė 76 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 48 projektus 21 pasaulio šalyje.

Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos konkursas vykdomas įgyvendinant Ryšių su užsienio lietuviais politikos formavimo ir įgyvendinimo programą, kuria siekiama padėti užsienio lietuviams puoselėti tautiškumą ir bendruomeniškumą, išlaikyti lietuvišką tapatybę, stiprinti organizacinius gebėjimus, skatinti užsienio lietuvių įsitraukimą į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

Parama užsienio lietuvių organizacijų veiklai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 m. programoje. Užsienio reikalų ministerijos koordinuojamą programą įgyvendina 14 valstybės institucijų ir įstaigų.


Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2020 m.