Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
resize_400x400_g.-landsbergis-urt-1.jpg

Minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Zagranicznych (FAC), gdzie omawiane były kwestie związane z agresją Rosji przeciwko Ukrainie i sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »
109128_6102ad6c8c6942e31d1b98c9d25ed4d3.jpg

15 maja minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, wraz z ministrami z krajów bałtyckich i Islandii, odwiedził Sakartwelo, gdzie spotkał się z panią prezydent Salome Zurabiszwili. Minister powiedział na spotkaniu, że ustawa o „zagranicznych wpływach”, która została przyjęta wbrew woli społeczeństwa obywatelskiego Sakartwelo i pomimo wyraźnych apeli społeczności międzynarodowej, nie jest zgodna z deklarowanymi przez rząd aspiracjami do integracji z Unią Europejską i NATO i będzie miała poważne długoterminowe konsekwencje związane z kierunkiem geopolitycznym państwa.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych » Wiadomości ministerstwa »

12 maja Litwa rozpoczyna pracę w Radzie Wykonawczej Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Litwa została wybrana na to ważne stanowisko na lata 2024-2026 w listopadzie ubiegłego roku podczas dorocznej Konferencji Państw Stron Konwencji o zakazie broni chemicznej.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa »
109098_5d95e34e4196c89d05f93d59c3470487.jpg

10 maja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkała się Grupa Robocza ekspertów ds. prawa międzynarodowego, aby omówić utworzenie Specjalnego Trybunału ds. agresji Rosji na Ukrainę. Jest to już dziewiąte spotkanie tej grupy, po raz pierwszy w Wilnie. Zadaniem Grupy Roboczej ekspertów ds. prawa międzynarodowego, która została powołana po tym, jak Rosja rozpoczęła nieuzasadnioną, zakrojoną na szeroką skalę inwazję zbrojną na Ukrainę, jest znalezienie rozwiązań prawnych niezbędnych do zapewnienia międzynarodowej odpowiedzialności za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie. Eksperci z wielu krajów i organizacji międzynarodowych pracują nad znalezieniem rozwiązań, pozwalających Specjalnemu Międzynarodowemu Trybunałowi na przeprowadzenie śledztwa i osądzenie politycznych i wojskowych przywódców Rosji i jej wspólnika Białorusi za zbrodnię agresji przeciwko Ukrainie, która wstrząsnęła i nadal wstrząsa całą społecznością międzynarodową.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa »
108883_00f48d01780e1733d087d11d4fefbdda.jpg

22 kwietnia Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE) w Luksemburgu, gdzie, na wspólnej sesji z ministrami obrony, omówiono sytuację na Ukrainie i niezbędne wsparcie ze strony UE, z kolei podczas sesji ministrów spraw zagranicznych rozmawiano o sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Sudanie.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe »
108702_08c28f61dd43cc36dc1d9e9ffcb00a70.jpg

4 kwietnia Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis kontynuował swój udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » NATO i bezpieczeństwo międzynarodowe »
108572_6df1df8791f3dad1c1c38fff3ad6266d.jpg

20 marca Minister Spraw Zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis spotkał się z polskim wicepremierem i Ministrem Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
108562_3c37e5ca56223943e84aca97135e789b.jpg

19 marca w godzinach wieczornych w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Spraw Zagranicznych Gabrieliusa Landsbergisa z Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu Pawłem Kowalem.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »

W dniach 19-20 marca Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis będzie przebywał z roboczą wizytą w Polsce. Podczas wizyty szef litewskiej dyplomacji spotka się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem i Ministrem Obrony Narodowej, Radosławem Sikorskim, Ministrem Spraw Zagranicznych, i Pawłem Kowalem, Przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »

Dzisiaj, jak każdego dnia zresztą, łączymy się z Ukrainą i jego narodem, bohatersko broniącym się przed brutalną agresją militarną Rosji. Wyrażamy nasz najgłębszy szacunek dla wszystkich obrońców Ukrainy, dla żołnierzy oraz cywilów poległych i rannych w imię jej wolności i niepodległości. Będziemy nadal wszechstronnie wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa.

Stosunki międzynarodowe » Wiadomości ministerstwa » Przemówienia, oświadczenia »
108245_d0e39ce204c914d54b3d1b7668a7c7cb.jpg

19 lutego Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis wziął udział w posiedzeniu unijnej Rady do Spraw Zagranicznych (FAC) w Brukseli, gdzie omawiano temat agresji Rosji przeciwko Ukrainie, sytuację na Bliskim Wschodzie i w regionie Sahelu.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »
107879_9a85219032cfb9caefe774a9a951b883 (1).jpg

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy, które odbyło się w Trokach 11 stycznia, Radosław Sikorski i Gabrielius Landsbergis omówili zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie, współpracę w dziedzinie obrony w regionie, wsparcie dla Ukrainy oraz zaostrzenie sankcji wobec Rosji i Białorusi, a także aktualia obu państw.

Stosunki dwustronne » Działalność minsitra spraw zagranicznych »
107721_cac4af1083c955a554a297e0f2a412db.jpg

11 grudnia w Brukseli Minister Spraw Zagranicznych Gabrielius Landsbergis uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej (UE), gdzie omawiano temat agresji Rosji wobec Ukrainy, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji w regionie Sahelu.

Działalność minsitra spraw zagranicznych » Unia Europejska »

7 grudnia w Łodzi odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia jedenastego Konsulatu Honorowego Litwy w Polsce. Konsulem Honorowym został przedsiębiorca Jakub Szwajcowski, któremu nadano uprawnienia do pełnienia funkcji konsula honorowego na terenie całego województwa łódzkiego.

Stosunki dwustronne » Wiadomości placówek dyplomatycznych »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości

Captcha