Układy stowarzyszeniowe

Data utworzenia 2015.11.24

W celu osiągnięcia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej między UE a poszczególnymi partnerami wschodnimi dąży się do zawarcia Układu stowarzyszeniowego, obejmującego również kompleksowe i wszechstronne strefy wolnego handlu. Szerokość i głębokość tych porozumień nie ma odpowiednika w historii traktatów międzynarodowych UE - przewidują nie tylko stopniową liberalizację handlu, ale również harmonizację związanego bezpośrednio z tym ustawodawstwa krajów Partnerstwa Wschodniego z dorobkiem prawnym UE.

Negocjacje w sprawie Układów stowarzyszeniowych zakończyły Armenia, Gruzja, Republika Mołdowy i Ukraina. Negocjacje z Azerbejdżanem nadal trwają. Jeden z najważniejszych celów Partnerstwa Wschodniego na rok 2014 - podpisanie Układów stowarzyszeniowych z Republiką Mołdowy i Gruzją. UE nie raz wyraziła postanowienie zawarcia takich układów z Armenia oraz Ukrainą, gdy te kraje wyrażą takie życzenie i będą ku temu gotowe.

Prenumerata wiadomości

Captcha