Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.11.17 / Atnaujinta 2023.03.06 16:02

Konsuliniai pareigūnai registruoja šiuos civilinės būklės aktus:

Konsulinėje įstaigoje registruojami tik Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienio valstybėje ir deklaravusių išvykimą į užsienį, civilinės būklės aktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad diplomatinėse atstovybėse registruojami tik tie civilinės būklės aktai, kurie dar nebuvo įregistruoti atitinkamose užsienio valstybės institucijose. Jeigu civilinės būklės aktus patvirtinantys dokumentai užsienio valstybės institucijų jau buvo išduoti, Lietuvos Respublikos piliečiai į diplomatines atstovybes turi kreiptis dėl tų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Diplomatinės atstovybės apie gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų įrašymą pareiškėjų pageidavimu išduoda atitinkamus civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus.

Diplomatinei atstovybei pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille).

Civilinės būklės aktų registravimą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse reglamentuojantys teisės aktai

Nuo 2022 m. vasario 1 d. įsigaliojo Teisingumo ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1R-453 „Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“: 1R-453 Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės k... (e-tar.lt).

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha