Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2023.03.07

Konsulinio mokesčio tarifai

Konsulinis mokestis turi būti sumokamas iki konsulinio veiksmo atlikimo. Už teikiamas konsulines paslaugas galima atsiskaityti:

  • banko pavedimu prieš atvykstant į konsulatą.

Konsulato sąskaitos rekvizitai

Gavėjo pavadinimas – „Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose“

Gavėjo bankas PKO BP, ul. Teofila Noniewicza 89, 16-400 Suwalki

Sąskaita: PL 77 1020 1332 0000 1802 0046 5278
Banko BIC (SWIFT) kodas: BPKOPLPW

Atliekant konsulinio mokesčio pavedimus, juose būtina tiksliai nurodyti vardą ir pavardę, ir konsulinės paslaugos pavadinimą.

Konsulinio mokesčio tarifai už Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnyje numatytus Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiksmus atliekant konsulines funkcijas, išduodamus teisinę galią turinčius dokumentus ir teikiamas kitas paslaugas yra tokie:

Konsulinio mokesčio pavadinimas

Dydis (EUR)

Paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimas ar keitimas

100

Laikinojo paso išdavimas

50

Asmens grįžimo pažymėjimo ar laikinojo kelionės dokumento išdavimas

25

Santuokos įregistravimas

100

Civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimas:

santuokos įrašą liudijančio išrašo

5

gimimo įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus gimimą.

5

mirties įrašą liudijančio išrašo

Konsulinis mokestis už mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą neimamas, kai jį prašoma išduoti įregistravus mirtį.

5

Daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimas

5

Dokumentų dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo ar anuliavimo ir dėl užsienio valstybėse įregistruotų ar patvirtintų civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą priėmimas ir perdavimas

30

Dokumentų pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų

20

Konsulinių pažymų išdavimas

30

Notarinių veiksmų atlikimas:

sandorių ir pareiškimų patvirtinimas

50

sandorių, pareiškimų patvirtinimas ir jų surašymas

100

dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimas

10 (už puslapį)

parašo dokumentuose tikrumo paliudijimas

10

fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimas

30

asmeninio testamento priėmimas saugoti

50

dokumentų pateikimo laiko patvirtinimas

30

jūrinio protesto priėmimas

100

dingusio patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento, kurį išdavė konsulinis pareigūnas, dublikato išdavimas

10

Dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

20 (už vieną dokumentą)

Pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimas, jei to reikia konsulinei pagalbai suteikti ir nukentėjusiam asmeniui dėl svarbių priežasčių negalima pervesti pinigų kitais būdais

20

Pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimas

30 (per mėnesį)

Dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimas ir perdavimas

50

Dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas:

dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės priėmimas ir perdavimas

100

dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimas ir perdavimas

60

Konsuliniai veiksmai, atliekami pareiškėjo prašymu ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, švenčių, poilsio dienomis, naktį

dvigubas konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius)

Konsuliniai veiksmai, atliekami išvažiuojamųjų misijų metu

50 proc. didesnis konsulinio mokesčio dydis už atliekamą atitinkamą konsulinį veiksmą

Konsulinių mokesčių klausimus reglamentuoja ir lengvatos išvardytos:

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha