Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.11.17 / Atnaujinta 2021.09.29 14:40

Kur kreiptis?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali kreiptis:

Kreiptis į LR diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo/ keitimo gali tik Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys užsienyje, t. y. deklaravę išvykimą iš Lietuvos į užsienio valstybę.  Dokumentų, patvirtinančių deklaruotą ar gyvenamąją vietą, pateikti nereikia. Ši informacija bus patikrinta priėmimo metu ir, jei reikės deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, tai bus galima padaryti tuo pačiu metu (paslauga nemokama).

Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:

 • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
 • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
 • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
 • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
 • jūreiviams.

Asmens dokumento išdavimas ir (ar) keitimas asmenims iki 2 m. amžiaus.

Norint vaikui užsakyti pirmą asmens dokumentą, būtina atlikti šiuos veiksmus:

 • Apskaityti (gimus užsienyje) ar įregistruoti (gimus Lietuvoje) vaiko gimimą Civilinės metrikacijos skyriuje Lietuvoje.
 • Pasirinktam Migracijos departamento teritoriniam skyriui ar Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai pateikti prašymą išduoti asmens dokumentą.

Vaiko iki 2 m. amžiaus dalyvavimas teikiant prašymą Migracijos departamento teritoriniame skyriuje ar Lietuvos Respublikos  diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje nėra būtinas. Jeigu vaikas nedalyvauja, reikia pateikti dvi tapačias piliečio amžių atitinkančias nuotraukas.

Prašymą išduoti pirmą vaiko asmens dokumentą gali pateikti:

 • Vienas iš tėvų – pateikdamas savo galiojantį asmens dokumentą;
 • Jeigu tėvai išsituokę: tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – pateikdamas tai patvirtinančią teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą;
 • Kitas iš tėvų – pateikdamas tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą (parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutikimas surašomas Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno akivaizdoje), teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą.
 • Globėjas – pateikdamas globą patvirtinančius dokumentus ir savo galiojantį asmens dokumentą.
 • Socialinės globos įstaigos atstovas – pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus ir savo galiojantį asmens dokumentą.

Jeigu jau buvo išduotas asmens dokumentas:

 • Kitas asmuo – jeigu aukščiau nurodyti asmenys prašymo nepateikia, tai asmens tapatybės kortelė ar pasas gali būti išduotas ar pakeistas tarpininkaujant Valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai ar užsienio valstybės institucijai, atsakingai už vaiko teisių apsaugą. Atkreipiame dėmesį, kad šiame dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nei vienas iš tėvų, nei globėjas negali pateikti prašymo išduoti asmens dokumentą ir kitų būtinų dokumentų, ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, kuris ir teiks prašymą, pateikdamas Valstybinės vaikų teisių apsaugos tarnybos tarpininkavimo raštą, savo galiojantį asmens dokumentą ir keičiamą vaiko asmens dokumentą.

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus galima rasti  Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM interneto svetainėje, o apie šių dokumentų išdavimą/ keitimą  -  Migracijos departamento prie VRM svetainėje www.migracija.lt.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha