Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS
Rodyti nuo iki
Archyvas »
3.jpg

LR konsulato Seinuose bei „Lietuvių namų“ iniciatyva, minint Gedulo ir vilties dieną, š. m. birželio 14 d. atidaryta fotografo Juozo Kazlausko fotografijų paroda „Ilga kelionė namo“. Ją sudaro nuotraukos iš 1989 m. vykusių ekspedicijų į tremties vietas Sibire. Šių ekspedicijų tikslas - tremtyje mirusiųjų artimųjų palaikų perkėlimas į tėviškę. Nuotraukose užfiksuotos Tit Ari salos (Jakutija) kapinės – vienos didžiausių išlikusių tremtinių kapinių Arktyje.

Istorinė, kultūros diplomatija »
3.jpg

Gegužės mėnuo Seinų krašte tradiciškai tapęs poezijos mėnesiu. Kaip įprasta, 2022-ųjų gegužės 16 dieną iš Lietuvos į Seinus atkeliavo „Poezijos pavasaris“. Šiais metais susitikimas su poetais surengtas Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
1.jpg

Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) Varėnos pasienio rinktinė kartu su Lenkijos Respublikos pasienio tarnyba ir Lietuvos konsulatu Seinuose 2022 m. gegužės 6 d. surengė dviračių žygį, skirtą paminėti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje aštuonioliktąsias metines ir Europos dieną bei išreikšti solidarumą su Ukraina. Žygio dalyvius pasveikino LR VSAT vadas generolas R.Liubajevas, LR Konsulato Seinuose vadovas G.Mackelis, Lazdijų miesto merė A.Miškinienė.

Užsienio politika ir diplomatija » Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
4-4.jpg

2022 m. kovo 13 d. Punske paminėta Lietuvos nepriklausomybės atstatymo diena, išreikštas solidarumas ir palaikymas Ukrainai, kovojančiai su neišprovokuota agresija. Iškilmės, kurias tradiciškai kiekvienais metais rengia Punsko Kovo 11-oisos lietuvių licėjus prasidėjo šv. Mišiomis Punsko bažnyčioje. Mišioms pasibaigus koncertavo Punsko Kovo 11-osios licėjaus moksleiviai. Kaip pabrėžė licėjaus direktorius Alvydas Nevulis, šiais metais dėl karo Ukrainoje nuspręsta nerengti iškilmingo koncerto Punsko kultūros namuose, o Lietuvos nepriklausomybės dieną paminėti šventovėje.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
Archyvai.jpeg


Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekia, kad mūsų šalies laisvės kovų istoriją liudijantys dokumentai būtų ne tik surinkti ir išsaugoti, bet ir prieinami visiems besidomintiems laisvės atgavimo ir demokratinės Lietuvos kūrimo istorija. Mūsų tikslas – kaupti ir sisteminti su Lietuvos pasipriešinimu XX a. okupacijoms susijusius dokumentus ir juos atverti visuomenei. „(...) Būčiau dėkinga, jeigu savo laiškus su aktualia informacija, žiniomis ir pasiūlymais siųstumėte Lietuvos Respublikos ambasadoms, o šios perduos juos kompetentingoms Lietuvos institucijoms“ – rašoma Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės laiške pasaulio lietuviams.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
3.jpg

Vasario mėn. 20 d. „Lietuvių namuose“ Seinuose buvo atidaryta Alytaus miesto profesionalių dailininkų keliaujanti paroda „Su...“. Ši alytiškių kūrėjų paroda keliaus į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes įvairiose pasaulio šalyse.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
2.jpg

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Seinuose prasidėjo šv. Mišiomis Seinų bazilikoje. Vėliau šventės dalyviai susirinko „Lietuvių namų“ salėje, kurioje įvyko šventinis minėjimas ir Seinų krašto saviveiklos kolektyvų koncertas.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
1.jpg

Seinų apskrities vadovas Maciej Plesiewicz bei jo pavaduotojas Antanas Baudys pasveikino LR konsulato Seinuose vadovą ambasadorių Genadijų Mackelį su žmona su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Užsienio politika ir diplomatija » Istorinė, kultūros diplomatija »
1.jpg

2022 m. sausio 17 d. Seinuose pagerbtas lietuvių poeto ir Seinų vyskupo Antano Baranausko atminimas. LR konsulato Seinuose vadovas Genadijus Mackelis kartu su Kristijono Donelaičio draugijos, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos bei vysk. A. Baranausko fondo atstovais padėjo gėles bei uždegė atminimo žvakutes prie vyskupo paminklo Seinuose bei apsilankė jo palaidojimo vietoje Seinų bazilikoje.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
1-1.jpg

Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose kartu su „Lietuvių namų“ kolektyvu languose uždegė žvakutes Sausio 13-osios įvykių aukoms atminti. Minėjimo išvakarėse visų lietuviškų švietimo įstaigų mokiniams konsulatas padovanojo ženkliukus – neužmirštuolės žiedus – simbolizuojančius vienybę.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
1.jpg

Spalio 14-ąją Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje iškilmingai paminėtas 65-asis mokyklos jubiliejus.

Pasveikinti Punsko licėjaus bendruomenę atvyko LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius, LR konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas, Seinų apskrities tarybos pirmininkas Ryszard Grzybowski, Punsko savivaldybės viršaitis Vytautas Liškauskas ir kiti garbingi svečiai. 

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
1-11.jpg

Lenkijos Tautos atminties institutas (IPN) Suvalkų evangelikų kapinėse vykdo archeologinius tyrimus, kurių metu tikimasi surasti 1948 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemio kaime (Punsko savivaldybė) žuvusių Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno (Rimvydo) ir  Vytautos Prapulio (Žaibo) palaikus.

Tai jau antras šių svarbių darbų etapas. Š. m. balandžio mėn. vykdomų tyrimų metu buvo surasti dvejų žmonių palaikai, tačiau dar tęsiasi jų identifikavimas. Dabar vykdomų kasinėjimų metu taip pat aptikti palaikai, kurių palaidojimo vieta ir būdas rodo, kad tai gali būti pokario lenkų arba lietuvių rezistencinių kovų dalyviai.   

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
1.jpg

Rugsėjo 17 d. „Lietuvių namuose“ Seinuose Lietuvos Respublikos konsulato iniciatyva vyko Krzysztofo Czyžewskio knygos „Mažasis pasaulio centras“ lietuvių kalba pristatymas.

Konsulato vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas, sveikindamas susirinkusius lietuvių ir lenkų visuomenės atstovus, pažymėjo, kad ši knyga, pasirodžiusi praėjusių metų pabaigoje, yra ypatinga. Joje apibendrintos ,,Paribio“ centro ir Tarptautinio dialogo centro, įsikūrusio Krasnagrūdoje, veikla ir patirtys.

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »
4.jpg

Rugsėjo 11 d. Seinų–Punsko krašte lankėsi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus atstovai. Berznyke ir Seinuose jie aplankė Lietuvos savanorių kapus bei pagerbė Seinų vyskupo ir lietuvių poeto Antano Baranausko atminimą. Delegacijos nariai, tarp kurių buvo Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“ dalyviai, prie savanorių kapų sugiedojo Lietuvos himną, kelias partizanų dainas, padėjo atminimo vainikus ir uždegė žvakutes. 

Lietuviai Lenkijoje » Istorinė, kultūros diplomatija »

Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose kviečia dalyvauti Krzysztofo Czyžewskio knygos „Mažasis pasaulio centras“ („Małe centrum świata”) pristatyme, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 17 d., 17.00 val., Seinų „Lietuvių namuose“.

Pristatyme dalyvaus:

Krzysztof Czyżewski – Menų, kultūrų ir tautų fondo „Paribiai“ Seinuose direktorius;

Egidijus Aleksandravičius – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius.

Istorinė, kultūros diplomatija »
Daugiau naujienų

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha